капа

  • капа

    капа

    Полимерните затворачи обезбедуваат херметички затворање на пластичните садови и може постојано да се отвораат и затвораат.Ние произведуваме пластични затворачи користејќи калапи со инјектирање или обликување со компресија.Затворачите се класифицирани врз основа на завршницата на вратот.