на Обиколка на фабриката - PACKFINE

Нашата фабрика

фабрика

производство на алуминиумски лименки за пијалоци

фабрика

алуминиумско пиво може да се засади

фабрика

алуминиумско пиво може да се засади

фабрика

алуминиумска конзерва за пијалоци

фабрика

фабрика за алуминиумски лименки за пијалоци

фабрика

Линија од алуминиумска конзерва за пијалоци

фабрика

складиште од алуминиумска конзерва за пијалоци

фабрика

алуминиумска-конзерва-машина за пијалоци

фабрика

Линија за производство на алуминиумска лименка за пиво

фабрика

фабрика за лименки за пиво

фабрика

печатење алуминиумска конзерва за пијалоци

фабрика

алуминиумска машина за печатење пијалоци